O nama

O NAMA

Kazališni epicentar je nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija koja okuplja hrvatske strukovne udruge posvećene kazalištu za djecu i mlade. U suvremenom, digitalnom svijetu kazališna umjetnost, pogotovo ona koja se obraća najmlađoj i nešto starijoj publici, nerijetko se čini manje popularna, kao i manje potrebna u odnosu na film, digitalne medije, videoigre i sve prisutniji VR. Kazališni epicentar, njegove članice i svi okupljeni pojedinci svakodnevno rade kako bi kazalište zadržalo svoju estetsku, etičku i edukativnu snagu. Kazališni epicentar  je prostor u kojem mašta postaje stvarnost, a susreću se glazba, ples, drama, pantomima, multimedija i lutkarstvo. U Kazališnom epicentru djeluju ljudi koji promišljaju, zamišljaju i rade drugačije i suvremeno kazalište za djecu i mlade. Njihov je cilj podijeliti mogućnosti, snove i želje sa čitavom zajednicom i graditi društvo za bolju budućnost u kojoj se cijene prava djece i mladih na umjetnost i obrazovanje, te prava umjetnika na dostojanstvene radne uvjete bez obzira na nacionalnost, religijsku i političku pozadinu, rod ili ideologiju. Kazališni epicentar, svojevrsni je izlazni poligon za promociju i distribuciju najkvalitetnijih dostignuća hrvatskih scenskih i izvedbenih formi prema Europi i svijetu.

Kazališni epicentar 2009. godine osnovao je HC Assitej organizaciju koja bi administrativno podržavala sam rad centra. Razvoj organizacije događao se u dva vala. Nakon početne faze koja je trajala od 2009. do 2014. i perioda usvajanja misije i vizije Kazališnog epicentra, Generalno tajništvo Međunarodnog Assiteja prihvaća rad udruge kao punopravnog promotora i poticatelja umjetnosti za djecu i mlade u RH i šire. Kazališni epicentar doživljava svoj administrativni i programski preustroj 2015. godine te kreće sa snažnim okupljanjem strukovnih organizacija u svrhu razvoja djelatnosti, prikupljanja informacija i jačanja umjetnosti usmjerenih djeci i mladima te njihova objedinjavanje na javnosti otvorenom i pristupačnom mjestu.  U narednom periodu Kazališni epicentar svoj najsnažniji fokus stavlja na razvoj međunarodne suradnje, poticanje hrvatskih mladih autora na međunarodnu produkciju te razvoj europskih kolaboracijskih projekata.

Potreba za osnivanjem udruge koja bi prelazila granice jedne umjetnosti i inzistirala na sveobuhvatnom umjetničkom stvaralaštvu proizašla je iz položaja djece i mladih u suvremenom digitalnom društvu, sve većeg miješanja granica među umjetnostima, ali i pretapanja domena umjetnosti, obrazovanja i tehnologije te općenitog prava djece na odgoj, obrazovanje, medijsko opismenjavanje te umjetničko stvaralaštvo.

VIZIJA I MISIJA KAZALIŠNOG EPICENTRA

Vizija Kazališnog epicentra je okupiti pojedince, kolektive i organizacije koje svojim djelovanjem sustavno i ustrajno promiču umjetnost i neformalno obrazovanja za djecu i mlade te ističu njihovu važnost za razvoj pojedinaca i društva u cjelini. Dosad je u organizaciji Kazališnog epicentra realizirano više susreta umjetnika, javnih prezentacija mreža i inicijativa, suradnji sa srodnim udrugama i festivalima, okruglih stolova i javnih koncertnih čitanja, pokrenuta je nova internetska stranica sa online bibliotekom suvremenih dramskih tekstova za djecu i mlade, a djelatnosti udruge javnost može pratiti preko Facebook stranica. Inzistiranjem na konstantnom djelovanju i unaprjeđenju ustrojstva rada, ali i suvremenom pogledu na umjetnost i kulturu, udruga je postala i svojevrstan izlazni poligon za promociju i distribuciju najkvalitetnijih dostignuća hrvatskih scenskih i izvedbenih formi prema Europi i svijetu. U narednom periodu se primjer dobre prakse djelovanja Kazališnog epicentra želi s kazališne i scenske umjetnosti sustavno proširiti i ustabiliti i u ostalim umjetničkim područjima s naglaskom na interdisciplinarnost i multimedijalne mogućnosti umjetničkog oblikovanja. Usto, jedan od glavnih ciljeva udruge je ravnopravno sudjelovati i razmjenjivati iskustva sa sličnim ustanovama u svijetu zbog općeg napretka i razvitka cjelokupne umjetnosti za djecu i mlade.

STRUKTURA

Strukovne udruge članice Kazališnog epicentra su HC Assitej, HC UNIMA i Kreativna mreža. Udruge zastupaju interes preko 50 kolektivnih članova i 100 umjetnika, individualnih članova. Izuzev Kreativne mreže, udruge dijele jedinstven radni prostor u Preradovićevoj 44 koji služi ne samo kao administrativno središte kazališne umjetnosti za djecu i mlade, nego kao i prostor s bibliotekom otvoren svima zainteresiranima te prostor koji za različite potrebe mogu koristiti kazališni umjetnici.

Predsjednik udruge je Miran Hajoš, dugogodišnji ravnatelj Kazališta Virovitica, član upravnih odbora HC Assitej i HC UNIMA te promotor hrvatske kazališne umjetnosti u svijetu. Članovi Upravnog odbora su Leo Vukelić, Romano Bogdan, Iris Pavić Tumpa i Jasminka Mesarić.

Biografije članova Upravnog odbora

Iris Pavić Tumpa, ravnateljica Kazališta lutaka Zadar od 2009. godine, producirala preko 40 lutkarskih predstava i predstava za djecu i mlade koje su dobile preko 60 nagrada  i nominacija na domaćim i međunarodnim festivalima. Prodcirala i organizirala nekoliko nacionalnih i međunarodnih festivala. Članica UO HC Unima od 2009 i delegat HC Unime na Svjetskim kongresima Unime  od 2012. godine. Članica OU HC Assitej, članica UO Epicentar.. Sudionica  više radionica i simpozija na temu kazališta lutaka i kazališta za djecu i mlade.

Iris Pavić Tumpa, Manager of Zadar Puppet Theatre. Produced more then 40 puppet performances and performances for children and young people which got over 60 prizes and nominations at national and international fastivals. Produced and organized  more national and international festival. Member of HC Unima Bord since 2009. HC Unima delegate for the UNIMA Congress since 2012. Member of HC Assitej Board, and Member of Epicentar Bord. Participant  of many workshops, round table and  symposiums  regarding  puppet  theatre and theatre for children and young people.

Romano Bogdan rođen je  1962. u Čakovcu.

Od 1982. radi kao dramski pedagog, a pri Centru za kulturu u Čakovcu 1987. godine osniva Kazališnu družinu Pinklec. Od 1988.  godine profisionalno radi u Centru za kulturu Čakovec kao Urednik programa Tribine Čakovec četvrtkom te Umjetnički ravnatelj kazališne družine Pinklec i kazališne produkcije Centra za kulturu. Profesionalizirao je Kazališnu družinu Pinklec kao javnu kazališnu družinu 2006.

Član je više udruga i organizacija: ASSITEJ, UNIMA, Hrvatski centar ITI, Epicentar, HDDU.

Od 1999. do 2008. član je Upravnog odbora Hrvatskog centra ASSITEJ-a (International Association of Theatre for Children and Young People), a u dva mandata, od 2008. do 2014., obnašao je dužnost predsjednika Hrvatskog centra ASSITEJ-a, koju obnaša i od 2017. do danas.

Od 2004. član je Hrvatskog društva dramskih umjetnika (kao redatelj), a od 1996. do danas član Upravnog odbora hrvatskog centra UNIMA-e (Međunarodna udruga lutkara i lutkarskih kazališta) i član Upravnog odboraa Kazališnog Epicentra. Od 2005. do 2009. godine član je Državnog kulturnog vijeća za dramsku umjetnost pri Ministarstvu kulture Republike Hrvatske.

Od 2001. godine izvršni je producent festivala profesionalnih dječjih kazališta hrvatskog centra ASSITEJ-a koji se svake godine održava u Čakovcu, te Epifesta – festivala profesionalnih kazališta za djecu i mlade srednje i jugoistočne Europe. Od 2013. do 2015. bio je generalni tajnik EPICENTRA, Hrvatskog centra kazališta za djecu i mlade, a od 2015. obnaša dužnost predsjednika. Bio je član umjetničkih savjeta festivala: od 2008. do 2013. Festivala novog kazališta EUROKAZ, od 2007. do 2016. Međunarodnog festivala kazališta lutaka PIF u Zagrebu i od 1994. do 2014. član Međunarodnog festivala alternativnog kazališta PUF u Puli. Godine 2011. i 2012. bio je član međunarodnog umjetničkog žirija PIF-a.

Od 1991. je član ili predsjednik Županijskih stručnih povjerenstava Lidrano za dramski izraz, a 2014. i 2018. je državni izbornik Lidrana za dramski izraz.

Sudjelovao je kao redatelj na studijskim putovanjima, festivalima i kongresima u Austriji, Njemačkoj, Nizozemskoj, Kanadi, SAD-u, Mexicu, Izraelu, Mađarskoj, Sloveniji, Srbiji, Crnoj Gori, Danskoj, Švedskoj, Poljskoj, Litvi, Rumunjskoj, Australiji, Maleziji, Italiji, Irskoj, Velikoj Britaniji, Turskoj,  Japanu, Južnoafričkoj republici i Kini.

Stručno se usavršavao 1989. na lutkarskim radionicama Jelene Sitar; 1990. na lutkarskim radionicama slovenskih lutkara Maje i Brane Solcea. Na međunarodnim radionicama suvremenog plesa i scenskog pokreta 1992. u Amsterdamu i 1994. u Zagrebu pod mentorstvom nizozemskog koreografa Ide Van Hajningena, a 1995. na radionici scenskog pokreta i suvremenog plesa kod francuske koreografkinje Kiline Cremone u Zagrebu.

 Godine 2002. usavršavao se na majstorskoj radionici Albrechta Rossera, najpoznatijeg svjetskog umjetnika marioneta.

 Od 1982. godine do danas režirao je šezdesetak dramskih i lutkarskih predstava, za mnoge od njih je autor dramskog teksta i dramaturg. Područje njegova umjetničkog djelovanja su kazališne predstave za djecu i mlade. Predstave mu se izvode, a mnoge i od njih su i nagrađene na brojnim kazališnim festivalima.

Živi i radi u Čakovcu. 

Romano Bogdan was born in Čakovec in 1962.

From 1982. he works as a theatre pedagogue and a manager of a Youth club in Čakovec.

In 1987. he founds a Theatre company Pinklec within Cultural center Čakovec. Between 1988 and 2013. he works in the Cultural center Čakovec as an organizer of the program Čakovec Četvrtkom, as Artistic director of  the Theatre company Pinklec and a theatre production within the Cultural center Čakovec. He professionalized the Theatre company Pinklec as a public theatre company in 2006.

He is a member of many professional associations and organizations: ASSITEJ, UNIMA, Croatian center ITI, Epicenter, HDDU (Croatian Association of Dramatic Artists). Between 1999 and 2008 he is a member of the board of directors of Croatian ASSITEJ center (International Association of Theatre for Children and Young People) and in two mandates, from 2008. to 2014. he was a president of Croatian ASSITEJ center. He was reelected on this position in 2017.

Since 2004. he is a member of HDDU – Croatian Association of Dramatic Artists as a director and since 1996. until today he is a member of the board of directors of Croatian UNIMA center (International Puppetry Association) and Croatian ITI center (International Theatre Institute at UNESCO).

Between 2005. and 2009. he is a member of a national committee for theater art at the Croatian Ministry of culture. Since 2001. he is an executive producer of a festival of professional theatre for children of Croatian center ASSITEJ, which is annually held in Čakovec and Epifest – festival of professional theatres for children and youth of center and southeastern Europe.

Between 2013. and 2015. he served as a general secretary of Epicenter – Croatian center for children and youth theatre and from 2015. to 2018. he serves as its president.

He was a member of artistic committees of the following festivals: 2007. – 2016. International Puppetry Festival PIF in Zagreb, 2008. – 2013. Festival of new Theatre EUROKAZ in Zagreb, 1994. – 2014. International festival of alternative theatre PUF in Pula. In 2011. and 2012 .he was a member of the international artistic jury of PIF festival.

Since 1991. he is either a member or a president of regional professional committees for a national manifestation Lidrano for theatre expression and in 2014. and 2018. he was a state selector.

As a director he took parts in study visits, festivals and congresses in Austria, Germany, Netherlands, Canada, USA, Mexico, Israel, Hungary, Slovenia, Denmark, Sweden, Poland, Romania, Australia, Malaysia, Ireland, China, South Africa, Lithuania, UK, Japan, South Korea and Turkey.

He took part in the following professional workshops: in 1989. by Jelena Sitar, 1990. Maja and Brene Solce, international workshops of contemporary dance and scene movement in Amsterdam in 1992. and Zagreb in 1994. under the mentorship of Ide Van Heiningen, in 1995. in Zagreb under the mentorship of Kilina Cremone. In 2002. he attended the marionette master class workshop lead by Albrecht Rosser.

Since 1982. he directed more than 70 dramas and puppetry plays and he also wrote many of them. Artistic field of his work are theatre plays for children and youth. His plays are performed and awarded on many theatre festivals. Romano Bogdan is based in Čakovec, Croatia.

Leo Vukelić, magistar umjetnosti, rođen je 9.9. 1972. u Zagrebu.

Nakon osnovne i srednje škole studira elektrotehniku, a 1996. godine upisuje Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu, smjer slikarstvo. 2000. godine odlazi na Kunstakademie u Duesseldorfu, gdje mijenja smjer u kiparstvo, u klasi prof. Magdalene Jetelove.

Diplomira slobodne umjetnosti 2004 godine. Iste godine se vraća u Zagreb te sa dvoje kolega pokreće umjetničku organizaciju Tigar teatar i počinje se intenzivno baviti kazalištem za djecu i mlade. Od 2006. do 2016. godine stalno je zaposlen kao Voditelj Dječjeg kazališta Dubrava Narodnog sveučilišta Dubrava.

Usporedo je aktivan na području vizualnih umjetnosti i kazališta. Do danas je realizirao 25 samostalnih i preko 50 grupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. ( Salon Galić, Split, Galerija SC, Zagreb, Galerija Balen, Slavonski Brod, Muzej grada Trogira, Muzej Virovitica, Galerija VN, Zagreb, MSUI Pula…).

Njegove radove otkupili su MSU Zagreb, Kabinet grafike HAZU Zagreb te MSUI Pula.

Od kazališnih početaka pa do danas realizirao je kao umjetnik više od 100 profesionalnih projekata na gotovo svim hrvatskim pozornicama, u svojstvu scenografa, kostimografa, izvođača, autora teksta, redatelja, designera rasvjete i vizualnoga identiteta. Osim u Hrvatskoj sudjeluje u kazališnim projektima u Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Austriji, Njemačkoj, Poljskoj, Češkoj i Japanu.

Dobitnik je više strukovnih nagrada.

Od 2008 član je upravnog odbora Hrvatskog centra Assitej a od 2013-2016  njegov je predsjednik.

2008 godine pokrenuo je manifestaciju Noć kazališta koja se danas zove Europska noć kazališta i paralelno se održava u 10 europskih zemalja i više od 300 kazališta.

Od 2016. godine radi kao vanjski suradnik na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, Odsjek za vizualne i medijske umjetnosti / kolegij 3D tehnologija i umjetnost te Odsjek za kreativne tehnologije / kojegiji Scenografija i Scensko kiparstvo.

Od iste godine usporedo u koordinaciji 3D grupe iz Zagreba kao edukator provodi projekt „Budi 3D kreativan” u srednjim školama Zagrebačke županije. Također jedan je od pokretača umjetničke platforme ZiXY koja promovira sinergiju umjetnosti i 3D tehnologija. Trenutno radi kao producent u Tigar teatru, Zagreb.

Leo Vukelic was born in 1972 in Zagreb, Croatia.

After primary and secondary education, he studied electrical engineering and  in 1996 he started painting at the Art Academy in Zagreb. In 2000 he went to Germany to study sculpture in Dusseldorf, where he graduated in free arts in 2004 and moved back to Zagreb. In Zagreb, with two colleges founded the art organization Tiger theater and begins to deal with the production of theater for children and youth. Since then has made ​​the stage design, costumes, video, light design, writes the lyrics and directed nearly 100 different professional theatre projects for children and youth in their home organization, and in most theaters in Croatia. He collaborate also with Theaters in Slovenia, Austria, Germany, Bosnia and Hercegovina, Poland and Japan. Along with theater work, is active on the contemporary art scene and has realized over 20 solo exhibitions and numerous group exhibitions. For his artistic work has received several awards. Since 2006 he was employed as artistic director and producer of the Children’s Theatre Dubrava / Dubrava Culture Centre in Zagreb, and since 2008 he became a member of the executive committee HC Assitej. In the same year started international project, European Theatre Night which involved 10 European countries with over 300 Theatre Institutions. The project is designed as a one-day theater festival when the theater devising bigger and richer program for its regular, but also new audience. Today works as a Thetre Producer and Project Manager in Tigar teatar, mostly for theater for children and youth and contemporary art in mixed media.

Ukratko o epicentru
Kazališni epicentar je nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija koja okuplja hrvatske strukovne udruge posvećene kazalištu za djecu i mlade.
Obratite nam se

Kazališni epicentar

Preradovićeva 44, Zagreb
+385 98 343 700
+385 98 816 883
info.theatreepicentre@gmail.com
kazalisniepicentar
Kako do nas