O NAMA

Kazališni epicentar je nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija koja okuplja hrvatske strukovne udruge posvećene kazalištu za djecu i mlade. U suvremenom, digitalnom svijetu kazališna umjetnost, pogotovo ona koja se obraća najmlađoj i nešto starijoj publici, nerijetko se čini manje popularna, kao i manje potrebna u odnosu na film, digitalne medije, videoigre i sve prisutniji VR. Kazališni epicentar, njegove članice i svi okupljeni pojedinci svakodnevno rade kako bi kazalište zadržalo svoju estetsku, etičku i edukativnu snagu. Kazališni epicentar  je prostor u kojem mašta postaje stvarnost, a susreću se glazba, ples, drama, pantomima, multimedija i lutkarstvo. U Kazališnom epicentru djeluju ljudi koji promišljaju, zamišljaju i rade drugačije i suvremeno kazalište za djecu i mlade. Njihov je cilj podijeliti mogućnosti, snove i želje sa čitavom zajednicom i graditi društvo za bolju budućnost u kojoj se cijene prava djece i mladih na umjetnost i obrazovanje, te prava umjetnika na dostojanstvene radne uvjete bez obzira na nacionalnost, religijsku i političku pozadinu, rod ili ideologiju. Kazališni epicentar, svojevrsni je izlazni poligon za promociju i distribuciju najkvalitetnijih dostignuća hrvatskih scenskih i izvedbenih formi prema Europi i svijetu.

Kazališni epicentar 2009. godine osnovao je HC Assitej organizaciju koja bi administrativno podržavala sam rad centra. Razvoj organizacije događao se u dva vala. Nakon početne faze koja je trajala od 2009. do 2014. i perioda usvajanja misije i vizije Kazališnog epicentra, Generalno tajništvo Međunarodnog Assiteja prihvaća rad udruge kao punopravnog promotora i poticatelja umjetnosti za djecu i mlade u RH i šire. Kazališni epicentar doživljava svoj administrativni i programski preustroj 2015. godine te kreće sa snažnim okupljanjem strukovnih organizacija u svrhu razvoja djelatnosti, prikupljanja informacija i jačanja umjetnosti usmjerenih djeci i mladima te njihova objedinjavanje na javnosti otvorenom i pristupačnom mjestu.  U narednom periodu Kazališni epicentar svoj najsnažniji fokus stavlja na razvoj međunarodne suradnje, poticanje hrvatskih mladih autora na međunarodnu produkciju te razvoj europskih kolaboracijskih projekata.

Potreba za osnivanjem udruge koja bi prelazila granice jedne umjetnosti i inzistirala na sveobuhvatnom umjetničkom stvaralaštvu proizašla je iz položaja djece i mladih u suvremenom digitalnom društvu, sve većeg miješanja granica među umjetnostima, ali i pretapanja domena umjetnosti, obrazovanja i tehnologije te općenitog prava djece na odgoj, obrazovanje, medijsko opismenjavanje te umjetničko stvaralaštvo.

VIZIJA I MISIJA KAZALIŠNOG EPICENTRA

Vizija Kazališnog epicentra je okupiti pojedince, kolektive i organizacije koje svojim djelovanjem sustavno i ustrajno promiču umjetnost i neformalno obrazovanja za djecu i mlade te ističu njihovu važnost za razvoj pojedinaca i društva u cjelini. Dosad je u organizaciji Kazališnog epicentra realizirano više susreta umjetnika, javnih prezentacija mreža i inicijativa, suradnji sa srodnim udrugama i festivalima, okruglih stolova i javnih koncertnih čitanja, pokrenuta je nova internetska stranica sa online bibliotekom suvremenih dramskih tekstova za djecu i mlade, a djelatnosti udruge javnost može pratiti preko Facebook stranica. Inzistiranjem na konstantnom djelovanju i unaprjeđenju ustrojstva rada, ali i suvremenom pogledu na umjetnost i kulturu, udruga je postala i svojevrstan izlazni poligon za promociju i distribuciju najkvalitetnijih dostignuća hrvatskih scenskih i izvedbenih formi prema Europi i svijetu. U narednom periodu se primjer dobre prakse djelovanja Kazališnog epicentra želi s kazališne i scenske umjetnosti sustavno proširiti i ustabiliti i u ostalim umjetničkim područjima s naglaskom na interdisciplinarnost i multimedijalne mogućnosti umjetničkog oblikovanja. Usto, jedan od glavnih ciljeva udruge je ravnopravno sudjelovati i razmjenjivati iskustva sa sličnim ustanovama u svijetu zbog općeg napretka i razvitka cjelokupne umjetnosti za djecu i mlade.

STRUKTURA

Strukovne udruge članice Kazališnog epicentra su HC Assitej, HC UNIMA, Knjiga u centru te platforma KLIKER Udruge zastupaju interes preko 50 kolektivnih članova i 100 umjetnika, individualnih članova. Izuzev Knjige u centru, udruge dijele jedinstven radni prostor u Preradovićevoj 44 koji služi ne samo kao administrativno središte kazališne umjetnosti za djecu i mlade, nego kao i prostor s bibliotekom otvoren svima zainteresiranima te prostor koji za različite potrebe mogu koristiti kazališni umjetnici.

Predsjednik udruge je Miran Hajoš, dugogodišnji ravnatelj Kazališta Virovitica, član upravnih odbora HC Assitej i HC UNIMA te promotor hrvatske kazališne umjetnosti u svijetu. Članovi Upravnog odbora su Leo Vukelić, Romano Bogdan, Iris Pavić Tumpa i Jasminka Mesarić. Programska koordinatorica udruge je Anja Pletikosa, a voditeljica administracije i financija Vanja Đaković.

SURADNICI I PRIJATELJI

Anja Pletikosa, rođena 1987., diplomirala je komparativnu književnost i kroatistiku u Zagrebu, a titulu Magistra of Arts stekla u frankfurtskom Goethe Universitätu na smjeru dramaturgije. U četiri godine aktivnog kulturnog djelovanja i umjetničkog stvaralaštva redoviti je član zagrebačke nezavisne scene. Kao kulturna radnica te članica Izvršnog odbora Bacača sjenki djeluje u organizacijskim, programskim i logističkim poslovima organizacije, a kao "kućni dramaturg" Borisa Bakala stvara sedam predstava. Od 2016. djeluje kao free lancer na odgojno-obrazovnom programu Frooom Bacača sjenki te surađuje s brojnim kazališnim umjetnicima poput Morane Dolenc, Lea Vukelića, Branka Bankovića, Judite Franković. U posljednjih godinu dana djeluje kao savjetnica za međunarodne odnose Kazališta Virovitica te asistentica Mirana Hajoša u radu Kazališnog epicentra. Vanjska je suradnica i na programu Sedmi kontinent udruge Djeca susreću umjetnost, zagrebačkog Pogona, HC Assiteja, Zagreb Doxa, HAVC-a te Leksikografskog zavoda.

  • Vanja Đaković
  • Ana Đokić
  • Dean Košćak
  • Morana Dolenc
  • Magdalena Lupi Avir
  • Diana Kržanić Tepavac
  • Petar Pejaković
Ukratko o epicentru
Kazališni epicentar je nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija koja okuplja hrvatske strukovne udruge posvećene kazalištu za djecu i mlade.
Obratite nam se

Kazališni epicentar

Preradovićeva 44, Zagreb
+385 98 343 700
+385 99 704 2412
info.theatreepicentre@gmail.com
kazalisniepicentar
Kako do nas